De groepen van Keurhove

De groepen
Onze afdeling bestaat op dit moment uit vier groepen:
de IJsvogels, de Parelduikers, de Kwikstaarten en de Kolibries.
Bij de samenstelling van de groepen is rekening gehouden
met:
- de leeftijd van de leerlingen
- de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
- zijn of haar didactische vorderingen.
Natuurlijk speelt ook het 'aanbod' (welke leerlingen binnenstromen) een rol bij de indeling
.

Co-teaching
Elke groep bestaat uit 12 tot 24 leerlingen en twee leerkrachten (Co-teaching).

Eén leerkracht is mentor voor ongeveer 6 à 12 leerlingen uit de groep. Door deze groepsindeling is het mogelijk de leerlingen veel individuele aandacht te geven en tevens zijn er volop mogelijkheden om de leerling te leren in een groep te functioneren. Dit maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld ook weer makkelijker.Hieronder kunt u klikken op de Groepen: