Welkom!

Onze groep heet “de Kolibries”. In onze groep zitten 19 leerlingen. Veertien leerlingen komen uit de Kwikstaarten, 4 leerlingen zitten voor het tweede jaar in de Kolibries en 1 leerling is dit schooljaar nieuw op Keurhove. Juf Shannon werkt maandag, dinsdag en woensdag. De werkdagen van Juf Madelon zijn maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. En meester Patrick werkt op alle dagen behalve op woensdag.

Het ochtendprogramma van de Kolibries bestaat uit de volgende vakken: begrijpend lezen, rekenen, taal, spelling, stellen, woordenschat, Engels en technisch lezen.

De middagen bestaan uit: Jeelo (thematisch werken), boekbespreking, spreekbeurt, gym en mediawijsheid.

Beloningssysteem:
Aan het eind van de dag volgt het beloningssysteem. De leerlingen moeten dan kritisch naar zichzelf kijken en krijgen een beoordeling (P van prima, G van goed, M van Matig en een O van onvoldoende).

Het sfeercijfer:
Naast het beloningssysteem is er ook het sfeercijfer. Gedurende de dag wordt er samen met de leerlingen gekeken naar de sfeer in de klas. Na 3 keer een 8 of hoger volgt er een groepsbeloning van 15 minuten of er wordt doorgespaard. Een groepsbeloning wordt in de laatste week voor een vakantie opgenomen, maar als zich een gelegenheid voordoet, kan dit natuurlijk ook eerder.

Gym:
Kinderen zorgen dat ze een gymbroek, shirt en gymschoenen bij zich hebben.
We gymmen op woensdag, donderdag en vrijdag.

Verjaardagen:
De leerling mag een traktatie meenemen en mag kiezen of het tijdens de kleine of grote pauze trakteert.

Bijzondere activiteiten:
Naast het “gewone” schoolprogramma kunnen leerlingen meedoen aan de voorleeswedstrijd en schoolvoetbal. Het schooljaar zal afgesloten worden met een schoolkamp en op de laatste schooldag zal er afscheid genomen worden van de schoolverlaters.

We hopen op een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar!

Juf Shannon, juf Madelon en meester Patrick