Keurhove is een school voor leerlingen uit geheel Zeeland die zich niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs.

We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 (13) waarbij de interactie met de omgeving in onbalans is (geraakt). De leerling en/of de omgeving ervaren afstemmingsproblemen.

Onze afdeling bestaat op dit moment uit vier stamgroepen.
Bij de samenstelling van de groepen is rekening gehouden
met:
– de leeftijd van de leerlingen
– de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
– zijn of haar didactische vorderingen.
Natuurlijk speelt ook het ‘aanbod’ (welke leerlingen binnenstromen) een rol bij de indeling
.

Elke groep bestaat uit 12 tot 24 leerlingen en twee leerkrachten (Co-teaching).

Eén leerkracht is mentor voor ongeveer 6 à 12 leerlingen uit de groep. Door deze groepsindeling is het mogelijk de leerlingen veel individuele aandacht te geven en tevens zijn er volop mogelijkheden om de leerling te leren in een groep te functioneren. Dit maakt de overstap naar het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld ook weer makkelijker.

Speciaal onderwijs, dus ook speciale kinderen? 
Ieder kind is speciaal en uniek, niemand uitgezonderd!
Zo hebben alle kinderen talenten en mogelijkheden, maar bij sommige kinderen komen deze zaken niet naar boven vanwege bepaalde belemmeringen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite om zich te kunnen concentreren of hebben moeite met sociale contacten.
Op Keurhove zorgen we voor een veilig schoolklimaat, waar deze leerlingen worden gesteund, gestimuleerd en gemotiveerd om het beste in hen naar boven te halen. Wij kijken naar de individuele mogelijkheden van de leerling en besteden veel aandacht aan het didactische en sociaal-emotionele aspect.