Over ons

Welkom op de website van Keurhove, een school voor speciaal onderwijs! Keurhove is een school voor leerlingen uit geheel Zeeland die zich niet of onvoldoende kunnen ontwikkelen in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 (13) waarbij de interactie met de omgeving in onbalans is (geraakt). De leerling en/of de omgeving ervaren afstemmingsproblemen. Speciaal onderwijs, dus ook speciale kinderen? Ieder kind is speciaal en uniek, niemand uitgezonderd! Zo hebben alle kinderen talenten en mogelijkheden, maar bij sommige kinderen komen deze zaken niet naar boven vanwege bepaalde belemmeringen. Zij hebben bijvoorbeeld moeite om zich te kunnen concentreren of hebben moeite met sociale contacten. Op Keurhove zorgen we voor een veilig schoolklimaat, waar deze leerlingen worden gesteund, gestimuleerd en gemotiveerd om het beste in hen naar boven te halen. Wij kijken naar de individuele mogelijkheden van de leerling en besteden veel aandacht aan het didactische en sociaal-emotionele aspect. Keurhove heeft een speciaal oog voor mogelijkheden!
Over ons