Hiernaast vindt u het vakantierooster voor schooljaar 2024-2025.

Eerste schooldag maandag 19 augustus 2024.

Schooltijden: maandag t/m vrijdag dagelijks van 8.30 uur tot 14.00uur

Geplande ouder / verzorger contacten:
Dinsdag 3 september: Informatieavond over de groep
Week 39, ‘s middags en ’s avonds, de uitstroom- en ontwikkelingsperspectief gesprekken.

Week 6, ‘s middags (en dinsdagavond), rapportbespreking en de evaluatie van het uitstroomperspectiefplan.
Week 26, ‘s middags en dinsdagavond), rapportbespreking en de evaluatie van het uitstroomperspectiefplan.

Woensdag 2 juli afscheid van de schoolverlaters.