Hiernaast vindt u het overzicht van alle vrije dagen en vakanties voor het schooljaar 2023-2024. Deze kunt u ook altijd bij de Downloads  terugvinden in onze schoolgids.

Naast deze vrije dagen zijn er in de loop van het schooljaar de volgende contactmomenten met ouders/verzorgers gepland:

  • dinsdag 5 september: informatieavond over de groep
  • week 40: de uitstroom- en ontwikkelingsperspectief gesprekken
  • week 5: rapportbespreking en evaluatie van het uitstroomperspectiefplan
  • week 26: rapportbespreking en evaluatie van het uitstroomperspectiefplan
  • woensdag 3 juli: afscheid van de schoolverlaters

Meer informatie over vrije dagen en bijzondere activiteiten wordt via Parro met ouders/verzorgers gedeeld.