Hiernaast vindt u het overzicht van alle vrije dagen en vakanties voor het schooljaar 2022-2023. Deze kunt u ook altijd bij de Downloads  terugvinden in onze schoolgids.

Naast deze dagen zijn er dit schooljaar ook weer contactmomenten met ouders/verzorgers gepland, te weten:

dinsdag 13 september; informatieavond over de groep

week 41; gesprekken over het uitstroom- en ontwikkelperspectief

week 5; rapportbespreking en evaluatie van het uitstroomperspectiefplan

week 27; rapportbespreking en evaluatie van het uitstroomperspectiefplan

 

Meer informatie over vrije dagen en bijzondere activiteiten wordt via Parro met ouders/verzorgers gedeeld.