Kwikstaarten schooljaar 2022-2023

In de Kwikstaartengroep werken meester Hicham (ma t/m vrij), juf Elly (ma/di/do) en juf Yvonne (woe t/m vrij). In onze klas zitten 18 leerlingen.

Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat, besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en de bewustwording en omgang van/met die vaardigheden door de leerlingen. Dit doen we volgens de methode Kwink.

Burgerschap is ook belangrijk in onze klas. Wekelijks besteden we aandacht aan dit onderwerp op verschillende manieren.

Daarnaast werken we ook dit schooljaar met Jeelo; projecten waarin de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis aan bod komen. Ook wordt er binnen het project aandacht besteed aan actualiteiten, maatschappelijke vorming en nog veel meer.

Drie keer per week hebben we gym; op woensdag, donderdag en vrijdag.

Iedere donderdag krijgen de leerlingen een raadsel. Dit is het raadsel van GOTD  (Grej of the day). De leerlingen mogen zelf proberen te achterhalen wat de betekenis van dit raadsel zou kunnen zijn. Iedere vrijdag krijgen ze hierover een korte minipresentatie.

Op woensdagmiddag hebben wij Engels (methode Take it easy) en op vrijdagmorgen hebben wij muziekles volgens de methode 123zing.

In onze klas werken we veel op een Chromebook, maar ook wordt er nog regelmatig schriftelijk gewerkt.

Op donderdagmiddag wordt er vaak een spreekbeurt gehouden door een leerling.

De leerkrachten zijn dagelijks telefonisch bereikbaar vanaf 14:15 uur. De mobiele nummers van de leerkrachten staan op Parro vermeld. U kunt ook via de e-mail contact opnemen: meester Hicham: h.jadidi@ozeo.nl, juf Elly: e.noordhoek@ozeo.nl, juf Yvonne: y.blom@ozeo.nl

Verjaardagen bij de Kwikstaarten

In onze klas vieren wij verjaardagen van de kinderen met de hele klas. Eerst mag de leerling die jarig is een spel spelen op het HD bord. Daarna wordt er voor de leerling gezongen. Als laatste mag de leerling trakteren en krijgt de leerling een mooie kaart.