Kwikstaarten schooljaar 2022-2023

In de Kwikstaartengroep werken  meester Danny (ma t/m vrij), juf Elly (ma/di/do) en juf Yvonne (woe t/m vrij).  Wij starten dit schooljaar met 18 leerlingen. Sommige leerlingen zaten vorig schooljaar ook al in onze klas. De meeste leerlingen uit onze klas zaten vorig jaar bij de Parelduikers. Sommige leerlingen uit onze klas zijn nieuw op school. 

Naast de reguliere vakken zoals rekenen, taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat, besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden en de bewustwording en omgang van/met die vaardigheden door de leerlingen. Dit doen we volgens de methode Kwink. Dit is een erg leuke methode waarbij iedere 2 weken een nieuwe thema of onderwerp centraal staat. In de klas worden daar gesprekken over gevoerd. Daarnaast worden er opdrachten gedaan rondom het thema of onderwerp. 

Burgerschap is ook belangrijk in onze klas. Wekelijks besteden we aandacht aan dit onderwerp op verschillende manieren.

Dit schooljaar werken we ook met Jeelo; projecten waarin de vakken aardrijkskunde, biologie en geschiedenis aan bod komen. Ook wordt er binnen het project aandacht besteed aan actualiteiten, maatschappelijke vorming en nog veel meer. 

Drie keer per week hebben we gym; op woensdag, donderdag en vrijdag.

In onze klas werken we veel op een Chromebook, maar ook wordt er nog regelmatig schriftelijk gewerkt.  

Op donderdagmiddag wordt er vaak een spreekbeurt gehouden door een leerling.  

De leerkrachten zijn dagelijks telefonisch bereikbaar vanaf 14:15 uur. Deze nummers staan op Parro. U kunt ook via de e-mail contact opnemen: juf Elly: e.noordhoek@ozeo.nl, juf Yvonne: y.blom@ozeo.nl