Parelduikers 2022-2023

De groep van de Parelduikers is dit jaar gestart met zestien leerlingen.

Juf Lydie staat de hele week voor de groep, juf Lia is er op maandag, donderdag en vrijdag en juf Eline is er op maandag, dinsdag en woensdag.

In de ochtend werken we aan de instrumentele vakken zoals rekenen, taal, spelling en technisch lezen. Alle leerlingen beschikken in de klas over een Chromebook en deze wordt ingezet ter ondersteuning bij verschillende vakken. Zij leren ook om informatie op te zoeken en te verwerken.

Naast alle aandacht die er de hele dag door is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, worden er lessen gegeven aan de hand van Kwink, een methode voor sociale vaardigheden. In deze lessen is er aandacht voor verschillende onderwerpen, die belangrijk zijn in de omgang met elkaar.

In de middag is er veel tijd vrijgemaakt voor allerlei lessen rondom het thema. We werken met Jeelo, een methode die alle wereldoriënterende vakken met elkaar verbindt door thematisch werken. Naast geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs proberen we zoveel mogelijk ook de lessen begrijpend lezen en stellen hierbij aan te laten sluiten. Op die manier werken we meteen aan een zo groot mogelijke woordenschat.

Ook gaan we op woensdag, donderdag en vrijdag gymmen. De gymlessen variëren van spelvormen tot het oefenen van verschillende vaardigheden in circuitvorm. De kinderen hebben hiervoor in elk geval gymkleding nodig, gymschoenen zijn ook erg prettig (witte/kleurloze zolen).

Naast alle lessen, is er elke week een ‘kind van de week’. Dat kind mag gedurende een hele week de leerkrachten helpen met allerlei klusjes (zoals plantjes water geven, schriften uitdelen, weekagenda ophalen).

We werken elke dag met een beoordelingssysteem. Hiermee wordt voor de kinderen heel inzichtelijk wat de invloed van hun gedrag en inzet is. De dag wordt steeds afgesloten met een ‘punt’, de leerlingen geven hierbij zelf aan hoe ze hun eigen gedrag over die dag beoordelen. Er is keuze uit (O)nvoldoende, (M)atig, (G)oed en (P)rima. Elke letter heeft een waarde, deze punten worden aan het eind van de week bij elkaar opgeteld en aan het totaal van de leerling toegevoegd. Voor deze punten kunnen de leerlingen eens per week beloningen kiezen, waar ze de punten voor inleveren. Soms zijn er extra punten te verdienen, bijvoorbeeld voor nauwkeurig werken, een ander helpen of een bijzondere prestatie.

Daarnaast mogen leerlingen op een vaste dag een tosti bakken in de klas, als uw kind/pupil zijn of haar dag niet meer weet, kunt u dat altijd even opvragen bij de leerkrachten.

De leerkrachten zullen de ouders/verzorgers regelmatig een inkijkje geven in de dagelijkse bezigheden door middel van foto’s en korte verhalen via Parro.