Parelduikers 2023-2024

De groep van de Parelduikers telt momenteel  18 leerlingen.

Juf Démare staat de hele week voor de groep, Juf Ingrid is er op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Eline is er op maandag, dinsdag en woensdag.

In de ochtend werken we aan de instrumentele vakken. We doen dit met een weekagenda, waar alle taken voor de hele week op genoteerd zijn. Elk kind heeft 5 lessen rekenen, 5 lessen spelling, 5 lessen lezen, 2 lessen tafels, 2 lessen schrijven, 1 les taal en 1 les klokken op zijn of haar weekagenda staan. Elke dag maken de kinderen minstens 1 les van rekenen, spelling en lezen, met daarnaast nog 1 of 2 van de andere lessen. De kinderen kunnen op het schoolbord vinden hoeveel lessen ze van elk vak die dag af moeten hebben, maar mogen zelf weten welk vak ze als eerste gaan doen. Ook mogen ze al vooruit werken voor een volgende dag als ze daar tijd voor hebben. Naast dit werk kunnen kinderen ook elke dag tijdens de werktijd een half uur ontspanning inplannen, bijvoorbeeld in de hoeken of tekenen. Ze mogen zelf (in overleg met de leerkracht) het moment kiezen waarop ze dat willen doen. Als ze op de laatste dag van de weekagenda al het werk voor die week al af hebben en tijd over houden, mogen ze die tijd vullen met hoeken of ontspanning aan hun eigen tafel (spelletjes in Gynzy, tekenen, Donald Duckje lezen, …). Kinderen leren op deze manier zelf hun werk te plannen, maar ook dat hard werken beloond wordt met extra vrije tijd.

Alle leerlingen beschikken in de klas over een Chromebook. Deze wordt ingezet ter ondersteuning bij verschillende vakken. Zij leren ook om informatie op te zoeken en te verwerken.

Naast alle aandacht die er de hele dag door is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, worden er lessen gegeven aan de hand van Kwink. Dit is een methode voor sociale vaardigheden. In deze lessen is er aandacht voor verschillende onderwerpen, die belangrijk zijn in de omgang met elkaar.

In de middag is er veel tijd vrijgemaakt voor allerlei lessen rondom het thema. We werken met Jeelo, een methode die alle wereldoriënterende vakken met elkaar verbindt door thematisch werken. Naast geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs proberen we zoveel mogelijk ook de lessen begrijpend lezen en stellen hierbij aan te laten sluiten. Op die manier werken we meteen aan een zo groot mogelijke woordenschat.

Ook gaan we op woensdag, donderdag en vrijdag gymmen. De gymlessen variëren van spelvormen tot het oefenen van verschillende vaardigheden in circuitvorm. De kinderen hebben hiervoor in elk geval gymkleding nodig, gymschoenen zijn ook erg prettig (witte/kleurloze zolen).

We werken elke dag met een beoordelingssysteem. Hiermee wordt voor de kinderen heel inzichtelijk wat de invloed van hun gedrag en inzet is. De dag wordt steeds afgesloten met een ‘punt’. Er is keuze uit (O)nvoldoende, (M)atig, (G)oed en (P)rima. Elke letter heeft een waarde, deze punten worden aan het eind van de week bij elkaar opgeteld en aan het totaal van de leerling toegevoegd. Ook heeft elke leerling een persoonlijk doel op zijn weekagenda staan, wanneer ze hier serieus aan gewerkt hebben kunnen ze daar elke dag ook een punt mee verdienen. Soms zijn er ook extra punten te verdienen, bijvoorbeeld voor nauwkeurig werken, een ander helpen of een bijzondere prestatie. Voor al deze punten kunnen de leerlingen eens per week beloningen kiezen, waar ze de punten voor inleveren.

Daarnaast mogen leerlingen op een vaste dag een tosti bakken in de klas, als uw kind/pupil zijn of haar dag niet meer weet, kunt u dat altijd even opvragen bij de leerkrachten.

De leerkrachten zullen de ouders/verzorgers regelmatig een inkijkje geven in de dagelijkse bezigheden door middel van foto’s en korte verhalen via Parro.