Nieuwsbrief

Dit schooljaar (2020/2021) worden nieuwsberichten niet meer via de nieuwsbrief doorgegeven, maar worden ouders/verzorgers via Parro, de app van Parnassys, op de hoogte gehouden. Zij hebben via e-mail al een uitnodiging ontvangen. Op de website kunt u nog wel algemene berichten vinden, waarmee u op de hoogte blijft van wat we op school doen. Deze vindt u bij 'Nieuws'.