Aanmelding & Toelating

Aanmelding & Toelating van leerlingen op Keurhove S.O. -->


Per 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht geworden. De manier van toelaten van leerlingen tot onze S.O. school is daardoor anders geworden dan voorheen het geval was. Er is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband waarbij de gemeente hoort waarin u woont. Het samenwerkingsverband beslist of en hoe lang uw kind/pupil toelaatbaar is tot het S.O. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de onderwijsbehoeften van uw kind/pupil en de school. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat uw kind/pupil het beste op zijn of haar plek is in het S.O., dan geeft het een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen altijd een afschrift van dit advies. Krijgt uw kind/pupil een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het S.O.

Bent u een ouder/ verzorger en denkt u dat uw kind/pupil beter thuis is op Keurhove S.O.? Gaat u dan in gesprek met de school van uw kind/pupil. U kunt de school van uw kind/pupil vragen contact op te nemen met het samenwerkingsverband dat hoort bij de gemeente waar u woont. De school kan u informeren over de procedure die het samenwerkingsverband volgt. Keurhove S.O. werkt samen met de volgende samenwerkingsverbanden:

 

Kind op 1

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Walcheren

http://www.swvkindop1.nl/

Samenwerkingsverband Kind op 1 verzorgt passend onderwijs in het primair onderwijsin de Oosterschelderegio en op Walcheren.POZVL

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

http://www.pozv.nl 

Heeft u vragen over de aanmelding op Keurhove S.O.? U kunt altijd bellen (0118-674573) of mailen naar info@keurhove.nl. Het aanmeldformulier kunt u vinden onder downloads.