Nieuwsbrief wordt Parro

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 worden nieuwsberichten niet langer verspreid via de nieuwsbrief, maar via Parro, de app van Parnassys. Ook de incidentele briefjes, zoals over bijzondere activiteiten, zullen vervangen worden door een berichtje in Parro. Ouders/verzorgers hebben hiervoor via e-mail een uitnodiging gekregen. Op de website kunt u onder 'Nieuws' wel nog algemene berichten zien, waarmee u op de hoogte kunt blijven van wat er op school gebeurt.