Jeelo thema 'Leren voor later'

Van 7 september tot 16 oktober werken we met de hele school aan het Jeelo thema 'Leren voor later'.

Waarom dit project? 

In dit project staat het begrip ‘ontwikkeling’ centraal. Mensen ontwikkelen zich persoonlijk, maar ook desamenleving ontwikkelt zich. Bij ontwikkeling is kijken naar jezelf en het verleden belangrijk. Kinderenleren, dat je vooruit komt door stil te staan, terug te kijken en daarvan te leren voor de toekomst.Het doel van dit project is dat leerlingen ontdekken wat hun talenten zijn en wat die van anderen zijn.Ze leren hoe je deze talenten kunt inzetten om doelen te bereiken en jezelf verder te ontwikkelen. 

 

Competenties als rode draden 

In alle groepen werken de kinderen op hun eigen niveau aan: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, leren en presenteren.  

De rode draden zijn:  

• Van talent tot expert: kinderen leren onderzoeken welke talenten ze hebben en hoe ze die kunnen inzetten en ontwikkelen.  

• Van alleen tot samen: kinderen leren waarom samenwerken belangrijk is. Ook leren ze waarom je daarbij afspraken en regels moet maken en taken moet verdelen om elkaars talenten te benutten.  

• Van verleden tot toekomst: kinderen leren hoe het verleden het heden en de toekomst beïnvloedt.

• Van goed tot beter: kinderen leren wat het nut is van evalueren en van het opstellen van verbeterpunten, zowel op persoonlijk vlak als in een groter verband (vooruitgang van de samenleving).  

 

Leren in en met de omgeving  

Tijdens dit project krijgen we gastlessen van een archeoloog vanuit Erfgoed Zeeland en er komt een gastspreker vertellen over Paeremessen maken. De Kinderboekenweek valt ook binnen dit Jeelo thema, het onderwerp daarvan is ‘En toen’. Hier besteden we ook nog aandacht aan door een bezoek aan het MuZEEum in Vlissingen om te leren over beroepen van vroeger en nu. 

We hebben er zin in en hopen op een geslaagd project!